Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Ταξινόμηση κεριού παραφίνης
May 04, 2018

Η παραφίνη είναι ένα είδος ορυκτού κεριού και ένα είδος κεριού πετρελαίου. είναι ένα κομμάτι ή βελόνα όπως η κρυστάλλωση από το αποσταγμένο έλαιο που αποστάζεται από αργό πετρέλαιο μέσω διύλισης διαλύτη, αποκήρωση διαλύτη ή κρυστάλλωση ψύξης κεριού και συμπίεση αποτμήσεως. Ονομάζεται επίσης κρυσταλλικός κηρός με ένα άτομο άνθρακα περίπου 18-30 μιγμάτων υδρογονανθράκων, τα οποία κυρίως διαιρούνται σε απλά αλκάνια (περίπου 80% έως 95%) και μια μικρή ποσότητα αλκανίων με μεμονωμένες διακλαδισμένες αλυσίδες και μονοκυκλικούς ναφθενικούς υδρογονάνθρακες με μεγάλες πλευρικές αλυσίδες (λιγότερο από 20% της συνολικής ποσότητας). Οι κύριοι δείκτες ποιότητας είναι το σημείο τήξης και η περιεκτικότητα σε έλαιο. Η πρώτη αντιπροσωπεύει αντοχή στη θερμότητα και η τελευταία δείχνει την καθαρότητα. Κάθε τύπος κεριού χωρίζεται επίσης σε διαφορετικούς τύπους, όπως 52, 54, 56, 58 κ.ο.κ., σύμφωνα με το σημείο τήξης σε 2 μοίρες. Ανάλογα με τον βαθμό επεξεργασίας και εξευγενισμού, μπορεί να χωριστεί σε 3 τύπους: πλήρως εξευγενισμένη παραφίνη, ημι-εξευγενισμένη παραφίνη και ακατέργαστη παραφίνη.