Σπίτι > Προϊόντος > Ιατρική Βιομηχανία

1,3-προπανοσελτόνη

    Dongke 1,3-Προπανιο σουλφόνη Εισαγωγή Η 1,3-προπανιο σουλφόνη χρησιμοποιείται ως χημικό ενδιάμεσο. Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) έχει ταξινομήσει 1,3-προπανο σουλφόνη ως Ομάδα 2Β, πιθανό ανθρώπινο καρκινογόνο. ένα λευκό κρυσταλλικό στερεό ή ένα άχρωμο υγρό (πάνω από 86 ° F) ....