Σπίτι > Γνώση > Περιεχόμενο
Έξι αποτελέσματα πρόσμειξης σκυροδέματος
May 04, 2018

Με την ανάπτυξη της κοινωνίας, η εφαρμογή μιγμάτων σκυροδέματος στη μηχανική έχει δοθεί ολοένα και περισσότερη προσοχή και η προσθήκη μιγμάτων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης του σκυροδέματος.

1, ταχεία και υψηλή αντοχή, πάχυνση και αύξηση της πρόσφυσης.

2, αφήστε τα δομικά υλικά να στεγνώσουν γρήγορα το ρόλο.

3. Η επίδραση της ταχείας μείωσης της ροής του νερού.

4, η επίδραση της γρήγορης διατήρησης του νερού δεν είναι εκροή.

5, η επίδραση της αντοχής του τσιμέντου βελτιώνεται γρήγορα.

6. Η επίδραση της ταχείας συμπύκνωσης.