Σπίτι > Προϊόντος > Πρόσθετα σκυροδέματος > Πολυκαρβοξυλικό μονομερές

Υπερρευστοποιητής μονομερές HPEG μείωση του νερού

    Υπεραπολυτικοποιητής Μονομερές HPEG Μείωση Νερού F-1088 Εισαγωγή Αυτό το προϊόν είναι πρόσφατα αναπτυγμένο με βάση καρβονικό οξύ F-108, το οποίο λειτουργεί ως πρώτη ύλη υψηλής απόδοσης παράγοντα ύδρευσης. Αν τους ενδιαφέρει, παρακαλώ ενημερώστε μας, ευχαριστούμε. Υπερπλαστικοποιητής ...